QUEEN10

 sakon model

RiceDoc

WasteManagement

 

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยด้วยดำ

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยด้วยดำ

Read more

วันพุธที่ 3 มิถุนายน…

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ ...

Read more

วันพุธที่ 4 มีนาคม…

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น...

Read more

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม…

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์…

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์…

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์…

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์…

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม…

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 17.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันอังคารที่ 28 มกราคม…

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันอังคารที่ 28 มกราคม…

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม…

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (โดนัทข้าวฮาง)...

Read more

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม…

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม…

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม…

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม…

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร...

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม…

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้...

Read more

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม…

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ...

Read more

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม…

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร...

Read more

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม…

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดจุดให้การบริการเกษตรกร/ประชาชนตามโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์...

Read more

วันศุกร์ที่ 27 …

วันศุกร์ที่ 27  ธันวาคม 2562 หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเปิดจุดบริการเกษตรกร/ประชาชนในโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563

Read more

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม…

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ...

Read more

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม…

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันพุธที่ 25 ธันวาคม…

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันพุธที่ 25 ธันวาคม…

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม…

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข...

Read more

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม…

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร...

Read more

 

 

welcome

 PorTuang