welcome

 PorTuang

 

 

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

การเฝ้าระวังหนอนกระทู้ Fall armyworm

อ่านต่อ...

  วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561"ฯ

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 - งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 - งบเทียบยอดเงินฝากคลัง - รายงานการขึ้นเว็บไซต์ - รายงานงบทดลองประจำปี 2561 - หมวดบัญชี 1 - หมวดบัญชี 2 - หมวดบัญชี 4 - หมวดบัญชี 5

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561

อ่านต่อ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียดเพิ่มเติม 

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ   รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง จำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560

อ่านต่อ...

  ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2560

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2559

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

อ่านต่อ...

ข่าวเตือนภัยโรคระบาดในข้าว ณ 12 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560

อ่านต่อ...

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปน และมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากผลผลิต ฤดูนาปี 2558/59  อ่านรายละเอียด

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ...

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวด 170 แรงม้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงแนวรั้วหน้าศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 028 ศวข.สน.1/2543 และแนวรั้วลวดหนามบริเวณรอบศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวขนาด 170 แรงม้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ...

  ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

อ่านต่อ...

1. แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ 2. แบบฟอร์มลาพักผ่อน 3. แบบจองหอพัก ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 4. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมารายเดือน 5. ใบสมัครพนักงานขับรถยนต์  

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  เรื่อง บัญฃีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการ เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ครั้งที่ ๑ เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  วัน  เวลา และสถานที่สอบ เอกสารแนบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เอกสารแนบ  

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีสอบแข่งขัน พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)  เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)  เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างเหมารายเดือน)เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดตามประกาศ

อ่านต่อ...

เปลี่ยนแปลงวันสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จากวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554  เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 รายละเอียดตามประกาศ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2รายละเอียดตามประกาศ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามประกาศ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง เลื่อนวันขายทอดตลาดพัสดุ  อ่านเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ขำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 050 สลข.สน2/2508 และปรับปรุงโรงเก็บพัสดุและเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ 041 กบพ.สลข.สน 2/2516

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 050 สลข.สน2/2508 และปรับปรุงโรงเก็บพัสดุและเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ 041 กบพ.สลข.สน 2/2516 รายละเอียด

อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 050 สลข.สน2/2509 และปรับปรุงโรงเก็บพัสดุและเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ 041 กบพ.สลข.สน 2/2516 ราคากลาง

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง -ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องหยอดข้าวแห้งรถไถเดินตาม จำนวน 12 เครื่อง  -ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดเครื่องปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ชุด

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง การขายทอดตลาดข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากผลผลิตฤดูนาปี 2557/58 ฤดูนาปรัง 2557 และฤดูนาปรัง 2558

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ สลข.สน ๓/๒๕๑๐ ชั้นโท , ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงคัดเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๒ หลัง, ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๑๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ สลข.สน. ๔/๒๕๑๙ ,ซ่อมแซมอาคารหอพัก , และซ่อมแซมอาคารอำนวยการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน ๕ รายการ ราคากลาง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ...

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ สลข.สน ๓/๒๕๑๐ ชั้นโท , ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงคัดเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๒ หลัง, ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๑๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ สลข.สน. ๔/๒๕๑๙ ,ซ่อมแซมอาคารหอพัก , และซ่อมแซมอาคารอำนวยการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง

อ่านต่อ...

ประกาศกรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )เอกสารแนบ ประกาศกรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกััน เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 4 รายการ รายละเอียดแนบ 1,2

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถยก 2 ตัน เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมผิวถนนภายในศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6 รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  1.ราคากลาง2.TOR3.รายละเอียด

อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคา ซื้อรถยก ขนาด 2 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน เอกสารแนบ

อ่านต่อ...

การเฝ้าระวังหนอนกระทู้ Fall armyworm

การเฝ้าระวังหนอนกระทู้ Fall armyworm

      หนอนกระทู้ Fall armyworm เป็นหนอนกระทู้ที่มีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด พืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว อ้อย และถั่วเหลือง เป็นต้น และหน่วยงานราชการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมไปปลูกข้าวโพดและทำอย่างอื่น ควรเฝ้าระวังการระบาดในข้าว โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้เคียงแปลงปลูกข้าวโพดและพื้นที่ที่เปลี่ยนไปปลูกข้าวโพด จากการสำรวจแปลงทดลองข้าวโพดอาหารหมักโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าวฤดูนาปรัง 2562 ในศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พบการทำลายของหนอนกระทู้ Fall armyworm แล้ว ดังนั้นเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจึงควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด