Display # 
Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยด้วยดำ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 10
วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 17
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมในการรับฟังการบรรยาย “ร่วมประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลังงาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 25
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 21
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 57
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดในการจัดกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำจังหวัดสกลนคร Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 58
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 62
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11-12 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 60
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 "ข้าว ปลา ป่า เกลือ" ประจำปี 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 61
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 63