ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

1 -3 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 - 3 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนางสาวคนึงนิจ ศรีวิลัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวยุพดี รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายสุรเชษฐ์ ชามนตรี และจ.ท.จิรวุฒ ภาสดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ