พิธีลงนามถวายอาลัย

17 ตุลาคม 2559 พิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

17 1

 page17

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย