ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

25 ตุลาคม 2559 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 

25 1

page25

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 โดยร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ปลูกซ่อมต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จ.สกลนคร