เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

11 พฤศจิกายน 2559 ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช11 3

page11

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรมปฐมยาตรา ณ มณฑลพิธี สนามกีฬาอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร กิจกรรมปวงประชาสุขใจ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 3 สกลนคร และกิจกรรมถวายความอาลัยองค์ภูมิพล ณ มณฑลพิธีพระตำหนักสกลนคร