ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

1 ธันวาคม 2559  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช12 1

12 2

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร และร่วมในพิธีมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์