วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม 2560 เข้าร่วมวางพานดอกไม้สด ในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และ ร่วมมอบเงินสนันสนุนงานรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 

18 4

 page18

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายชิษณุชา บุดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย นางสาวพนิดา บุญศรี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมวางพานดอกไม้สด ในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล และ ร่วมมอบเงินสนันสนุนงานรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร