ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

8 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

8 4

 

8page

8 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายยุทธชัย หัศกรรจ์ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เพื่อดูความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการและให้คำแนะนำ