5-7 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ด้านวิชาการข้าวและการเป็นวิทยากรฯณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม

5-7 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ด้านวิชาการข้าวและการเป็นวิทยากรฯ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2560 นางสาวสรวีย์  พลกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ด้านวิชาการข้าวและการเป็นวิทยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 โดยมีนายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้มาบรรยายวิชาการด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้กับผู้เข้าอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 180 คน ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม