5 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

5 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่


 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสวาท เกลี้ยงกลิ่น ร่วมติดตามเยียมเยียนเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการและให้คำแนะนำต่าง