เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลและสัมภาษณ์เกษตรกร

21 - 22 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลและสัมภาษณ์เกษตรกร

เมื่อวันที่ 21 - 22 เมษายน 2560 นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จท.จิรวุฒ ภาสดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนักวิจัยจากแผนงานการจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลสัมภาษณ์เกษตรกรในการร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอศรีวิไล จึงหวัดบึงกาฬและอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร