"ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ ฯ "

27 มิ.ย. 60 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ ฯ

 

 

มื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในการจัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด

                      ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน