"วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่"

 0051

 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดงาน "วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่"

 

14.2.6.60

 

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดงาน "วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โดยมีนายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร และเกษตรกรที่ร่วมโครงการ

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน