เสวนา เรื่อง การพัฒนาข้าวฮาง ..ข้าวฮาง..เส้นทางสู่เวทีโลก ในงาน ข้าวฮางไทย สู่...สากล

timeline 25600701 214406

ร่วมเสวนา เรื่อง การพัฒนาข้าวฮาง ... เส้นทางสู่เวทีโลก 

1.7.60.2

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมเสวนา เรื่อง การพัฒนาข้าวฮาง ... ข้าวฮาง..เส้นทางสู่เวทีโลก ในงาน ข้าวฮางไทย สู่...สากล ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สกลนคร

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน