โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Traning for the Trainers)

trainining1

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพีธีเปิดงาน " โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Traning for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี"

 

trainining2

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพีธีเปิดงาน " โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Traning for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี" ณ โรงแรมเอ็มเจ มาเจสติค สกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเกษตรกร

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน