ผอ.ศวข.สน. ติดตามงาน และวางแผนการดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

20072560.1

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ติดตามงาน และวางแผนการดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่

 

20072560.2

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ติดตามงาน และวางแผนการดำเนินงานโครงการ     การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน