วมจัดนิทรรศการ และร่วมในการจัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ

23.7.60.1

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมจัดนิทรรศการ

 

23.7.61.2

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมในการจัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โครงการชลประทานสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน