งานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่

clinic 1 

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการและให้คำปรึกษาปัญหาด้านข้าวแก่เกษตรกรในงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่

clinic 3clinic 2

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและให้คำปรึกษาปัญหาด้านข้าวแก่เกษตรกรในงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 600 คน

 

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

รายงาน