ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครได้รับมอบของช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อน ฯ

page1

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้รับมอบของช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องชาวศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากพายุเซินกาฯ

 

nakhonpanom

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องชาวศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นางอรสา วงษ์เกษม นักวิชาการเกษตร รับมอบของ

Nongkay

 ศูนย์วิจัยข้าวหนองคายเป็นตัวแทนกองวิจัยและพัฒนาข้าว และชาวศูนย์ฯหนองคาย ส่งมอบของช่วยเหลือ ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และคณะเป็นผู้รับมอบ และได้ส่งมอบต่อให้พี่น้องผู้เดือดร้อนต่อไป

songkhla

คณะศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำของบรรเทาทุกข์ มอบให้กับศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครเป็นผู้รับมอบ

 

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

รายงาน