นายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินการซ่อมแซมลาดทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น

aug.01

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รมต. กษ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

aug.02

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินการซ่อมแซมลาดทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร ที่ถูกกัดเซาะ ในการนี้ รองอธิบดีกรมการข้าว (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) และนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการดังกล่าวด้วย

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน