นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และนักวิชาการ ส่งมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

aug03

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และนักวิชาการ ส่งมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

aug04

 

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และนักวิชาการ ส่งมอบของช่วยเหลือ น้ำดื่ม และข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างรายเดือน และลูกจ้างรายวัน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

รายงาน