จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 4

080860.1

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 4

080860.2

เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ ครั้งที่ 4 ณ ห้องอัศวิน โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และนายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร และมีนักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวต่าง ๆ ร่วมโครงการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน