ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการอารักขาข้าวปี 2560

aug 21 23 2

เมื่อวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2560 นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

 

aug 21 23 1

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวคนึงนิจ ศรีวิลัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวยุพดี รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการอารักขาข้าวปี 2560 ณ สวนสุชาดา ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลทางด้านอารักขาข้าวที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการร่วมกัน

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

รายงาน