ร่วมพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น

aug 25.3

วันที่ 25 สิงหาคม 2560  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่เสียหายฯ

aug 25.1

aug 25.2

 

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และนายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่เสียหายจากพายุเซินกา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบปัจจัยทางการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวีดสกลนครและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

รายงาน