ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้า

aug31.01

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เจ้าหน้าที่บริษัทสยามคูโบต้า พร้อมด้วยเกษตรกรร่วมกันขนกล้าข้าวพันธุ์สกลนคร ฯ

 

aug31.11

 นำโดยนายพิบูลย์วัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมกันขนกล้าข้าวพันธุ์สกลนคร เพื่อนำไปปักดำในแปลงที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม และอำเภอเมือง รวมเกษตรกร 12 ราย พื้นที่ 60 ไร่

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

รายงาน