เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ

aug31.02

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ

aug31.2

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ และนางสาวยุพดี รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

รายงาน