โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

12.9.60 p3

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นางอรสา วงษ์เกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ    นำทีมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และคนงาน ร่วมรณรงค์และส่งเสริมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

12.9.60 p1

12.9.60 p5

12.9.60 p2

12.9.60 p4

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  

รายงาน