วันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

28.9.60.0

พิธีเคารพธงชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

 

28.9.60.1

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้ร่วมกันจัดพิธีเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาส "ครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์" โดยร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย จำนวน ๑๙ ต้น และต้นดอกดาวเรืองภายในศูนย์เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

28.9.60.2

ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นราชพฤกษ์

28.9.60.3

ร่วมด้วยช่วยกัน "ปลูกต้นดาวเรือง"

28.9.60.4

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  รายงาน