ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

Jit 2

กิจกรรมจิตอาสา

jit1

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้เข้าร่วมจัดสถานที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน