กิจกรรมวันรักต้นไม้+Big cleaning day

skn 

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

p 1

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 บุคลากรศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยทำการบำรุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ภายในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณและภายนอกบริเวณศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในวันจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชการที่ 9) ให้เป็นไปด้วยความสะอาดเรียบร้อย

p2

p3

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน