ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมเป็นจิตอาสาเกี่ยวข้าวที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งพระเมรุมาศ

31.10.60 p2

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวสกลนครฯ

ได้ร่วมเป็นจิตอาสาเกี่ยวข้าว ขนต้นข้าว และดูแลต้นข้าวพันธุ์ กข31 ที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

31.10.60 p1

31.10.60 p3

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน