"วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว"

timeline 20171108 192241

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวฯ

7.11.60 p1

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว และสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว" ภายใต้โครงการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดมหาสารคาม ณ นาแปลงสาธิตบ้านขามเจริญ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน