"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

456 

14 พฤศจิกายน 2560  "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวคนึงนิจ ศรีวิลัย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

rainday2

rainday3

ศูนย์วิจัยข้าาวกลนคร  รายงาน