ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

pic.2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 

21nov60

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายพิเชฐ เพียรภายลุน หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี มีโครงการผ่านคณะกรรมการโครงการฯ ระดับชุมชน และระดับอำเภอ ผ่านความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ จำนวน 150 ชุมชน 376 โครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองฯ จ.สกลนคร
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน