ร่วมจัดนิทรรศการ " สืบสาน ต่อยอด พัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน" เนื่องในวันครบรอบ 35 ปี

timeline 25601124 083907

23 พฤศจิกายน 2560 ร่วมจัดนิทรรศการ   " สืบสาน ต่อยอด พัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน" เนื่องในวันครบรอบ 35 ปี

pic.23nov60

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ทีมงานศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำโดยนายเกรียงไกร คำศรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และน.ส.คนึงนิจ ศรีวิลัย นวก.ชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการ " สืบสาน ต่อยอด พัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน" เนื่องในวันครบรอบ 35 ปี ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" และจัดนิทรรศการภายในอาคารฝึกอบรม เพื่อเปิดอาคารภายในงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน