รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

 

P1

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้ร่วมต้อนรับนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จ.สกลนคร

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครรายงาน