คืนความสุขสู่คนไทยฯ

ss2 

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เตรียมจัดกิจกรรม "คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

S 36945953

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจ้ยข้าวสกลนคร และทีมงาน ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม "คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ณ บริเวณภายในศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยมีฐานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวและวิธีการทำนา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 

ss3

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน