เทศกาลข้าวใหม่

newrice 2

กิจกรรม “เทศกาลข้าวใหม่”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางสาวคนึงนิจ ศรีวิลัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และจ่าอากาศโทจิรวุฒ  ภาสดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลข้าวใหม่” ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งทางศูนย์วิจัยข้าวสกลนครได้ทำขนมถั่วแปปและขนมต้ม มาร่วมในงานนี้ด้วย

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครรายงาน