นำเสนอผลงานวิจัย

present 1

นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุม International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA2017) Program

present 2

เมื่อวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุม International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA2017) Program ในหัวข้อ "Farmer's Acceptance on seed drill for rainfed lowland rice in Northeast, Thailand. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน