งานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

hr1

งานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

เมื่อวันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี บ้านจำปา อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ร่วมจัดบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี  ในงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน

hr2

hr3

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน