กิจกรรมคืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

HNY01

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรม "เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้"

HNY02

ภาพกิจกรรมต่างๆ 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้จัดกิจกรรม "เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้" ภายใต้โครงการ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยจัดงานภายในบริเวณศูนย์ฯ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าว แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวและของที่ระลึกต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 

 

HNY04

 บริการให้ความรู้เรื่องข้าว

HNY03HNY09

ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากข้าว 

HNY05

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ 

HNY08

ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ตูโบต้า อาร์เอ็มจี 

HNY07

HNY10

HNY11

HNY12

เด็กนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ


ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน