กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 61 และกีฬาสีสานสัมพันธุ์ ข้าวสกลเกมส์ 61

hny01

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561 และร่วมกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ "ข้าวสกลเกมส์ 61" เพื่อให้เกิดความสามัคคีของทีมงาน และร่วมแลกของขวัญในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

 

hny02

hny03

hny04


ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน