ร่วมจัดนิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ขนมต้ม)

page

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวอัมพร ศรีอุดม พนักงานประจำห้องทดลอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ขนมต้ม) ในงานการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า-โพนทอง ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน