วันเด็ก

chillden

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นางสาวยุพดี รัตนพันธ์ และนายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการฯ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในงาน ซึ่งทางศูนย์วิจัยข้าวสกลนครได้นำไอศกรีม และขนมโดนัท ไปแจกเด็กๆในงานด้วย

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน