งานมหกรรมทางวิชาการครั้งที่ 2

nakronphanom

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นางสาวยุพดี รัตนพันธ์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา ทีทา และนางสาวพรรณนวรัตน์ แก้วคำแจ้ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว วิธีการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว ในงานมหกรรมทางวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน