งานเกษตรอีสาน ประจำปี 2561

 

 

hang

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 พร้อมด้วยนางสาวอัมพร ศรีอุดม พนักงานประจำห้องทดลอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ขนมโดนัทข้าวฮาง) ในงาน "เกษตรอีสาน ประจำปี 2561" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน