ประชุม conference งานนโยบายกรมการข้าว

conference

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวิศวะ กุลนะฯ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ เข้าร่วมประชุม GIN Conference จากห้องศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว กรมการข้าว เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำคัญของกรมการข้าวตามนโยบายรัฐบาล

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน