ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

160261 

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการฯ

นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายวิศวะ กุลนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม web Conference จากห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน